انتخابات ۱۴۰۰؛ تبلیغات زشت و زیبای نامزدهای شورای شهر