Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
سبقت خشکسالی از تصمیم های تامین آب
خرید تضمینی ۲۲ هزار تن پیاز جنوب کرمان توسط تعاون روستایی
درج “فولاد سیرجان” در فهرست نر خهای فرابورس ایران
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 135
نشریه طرح فردا شماره 134
نشریه طرح فردا شماره 133
نشریه طرح فردا شماره 132
نشریه طرح فردا شماره 131
نشریه طرح فردا شماره 130
نشریه طرح فردا شماره 129
نشریه طرح فردا شماره 128