Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
استاندار کرمان: تعزیرات حکومتی با مفسدان شبکه توزیع مرغ ب یرحمانه برخورد کند
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

استاندار کرمان گفت: باید فساد از شبکه تولید و توزیعمرغ استان جمع شده و تعزیرات حکومتی با مفسدان این شبکه ب یرحمانه برخورد کند.

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه آفاق ورزشی شماره 155
نشریه آفاق ورزشی شماره 153
نشریه آفاق ورزشی شماره 152
نشریه تناوران شماره 410
نشریه آفاق ورزشی شماره 117
شماره 559
شماره 558
شماره 556