Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
معاون وزیر بهداشت دراجرای فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی- کوبایی در کرمان؛ امیدواریم فاز سوم واکسن کرونا ایرانی - کوبایی در کرمان به سطح 10 هزار داوطلب برسد
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه آفاق ورزشی شماره 155
نشریه آفاق ورزشی شماره 153
نشریه آفاق ورزشی شماره 152
نشریه تناوران شماره 410
نشریه آفاق ورزشی شماره 117
شماره 559
شماره 558
شماره 556