kaghazvatan

کاغذ وطن
نوع نشریه
اقتصادی
بازه انتشار
روزنامه
روز انتشار هفته نامه
حوزه انتشار
استانی
استان/شهر
  • استان کرمان
  • کرمان
نوع انتشار
نوع مالکیت

آخرین مطالب تک شماره های نشریه

  •  بخش قابل توجهی ازنشست ستاد تنظیم بازارا ستان

  • از ابتدای عرضه مستمر سیمان در بورس کالای ایران در تاریخ ۹ خرداد ماه تا پایان معامات روز گذشته در مجموع

  • یک جامعه شناس معتقد است:مشوق هایی که در طرح  حمایت ا ز خانواده و جوانی جمعیت گنجانده شده، مربوط به مدت ها قبل است و این طرح باید با واقعیت های اقتصادی جامعه تنظیم و اجرا ش

  • هنوز شرایط دقیق ثبت نام کنندگان مشخص نیست اما به نظر می آید مردان مجرد بالای40 سال، زنان بالای 35 سال و سرپرستان

  • آثار تورمی و اقتصادی یک دهه اخیر باعث شده است دهک های یک و د و جامعه ۱۰۱ سال تا صاحب خانه

آخرین نظریات نشریه

بیشترین نظرات