kermanemroz

کرمان امروز
نوع نشریه
ورزشی
بازه انتشار
روزنامه
روز انتشار هفته نامه
حوزه انتشار
استانی
استان/شهر
  • استان کرمان
  • کرمان
نوع انتشار
نوع مالکیت
درباره نشریه

روزنامه‌کرمان‌امروز از سال ۱۳۷۴ آغاز به فعالیت کرد و اولین نشریه ای است که در‌ کرمان به صورت روزانه اقدام به انتشار‌ کرد.
موسس و ناظر کیفی این روزنامه یحیی فتح نجات است و اکنون صاحب امتیاز و مدیر مسئول محمد فتح نجات می باشد.
دیگر همکارن
مدیر داخلی: عفت حمیدی سرپرست خبرنگاران: هما حجازی
سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی
دبیر سرویس ورزشی: امید سلاجقه
صفحه آرا: نرگس بامری
مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
و حدود ۲۰ نفر از نویسندگان کرمانی به صورت پاره وقت با این نشریه همکاری‌می‌کنند.

هیات مدیره نشریه

آخرین مطالب تک شماره های نشریه

  • چندین ماه است که تمامی رسانه های رسمی و غیررسمی با تمام توان خود از مسئولان طلب واکسن کردند و مردم از هر تریبونی برای این مطالبه برحق<

  • «قارچ سیاه » یک عفونت قارچی جدی است و در افرادی که بیمار یهای زمین های مانند دیابت، نقص ایمنی بدن و یا کرونا دارند، بروز می کند.ویروس کرونا روزانه با جه شها و علائم متفاوتی خودرا قوی تر به رخ جه

  • داستان احتکار ریشه در چند قرن دارد و صحبت امروز و دیروز نیست.

  • مطابق با قانون زن برای بخشش مهریه باید شرایطی را رعایت کند.

  • رییس جمهوری :هرگز رابطه سببی و نسبی و فشار در انتخاب وزیران نقش نداشته است

آخرین نظریات نشریه

بیشترین نظرات