kermanemroz

کرمان امروز
نوع نشریه
ورزشی
بازه انتشار
روزنامه
روز انتشار هفته نامه
حوزه انتشار
استانی
استان/شهر
  • استان کرمان
  • کرمان
نوع انتشار
نوع مالکیت
درباره نشریه

روزنامه‌کرمان‌امروز از سال ۱۳۷۴ آغاز به فعالیت کرد و اولین نشریه ای است که در‌ کرمان به صورت روزانه اقدام به انتشار‌ کرد.
موسس و ناظر کیفی این روزنامه یحیی فتح نجات است و اکنون صاحب امتیاز و مدیر مسئول محمد فتح نجات می باشد.
دیگر همکارن
مدیر داخلی: عفت حمیدی سرپرست خبرنگاران: هما حجازی
سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی
دبیر سرویس ورزشی: امید سلاجقه
صفحه آرا: نرگس بامری
مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
و حدود ۲۰ نفر از نویسندگان کرمانی به صورت پاره وقت با این نشریه همکاری‌می‌کنند.

هیات مدیره نشریه

آخرین مطالب تک شماره های نشریه

  • اختلال در سامانه های آموزشی و تخریب روان دانش آموزان

     

  • در چند سال اخیر به خصوص با توجه به حمله کرونا به کسب و کار مردم بسیار شاهد هستیم که عده ای دست به اعتراض می زنند و در این زمینه دولت در برخی موارد به مساعد تهایی می پردازد و در بسیاری از موارد البته یا وعده غیراجرایی می دهد و یا اینکه مجبور به سرکوب این اعتراضات می شوند.

  • مشاغل همواره در حال تغییر بوده اند. اینکه بگوییم انقلاب مشاغل مشاغل از بین می روند، کاملا درست نیست.

  • چندین ماه است که تمامی رسانه های رسمی و غیررسمی با تمام توان خود از مسئولان طلب واکسن کردند و مردم از هر تریبونی برای این مطالبه برحق<

  • «قارچ سیاه » یک عفونت قارچی جدی است و در افرادی که بیمار یهای زمین های مانند دیابت، نقص ایمنی بدن و یا کرونا دارند، بروز می کند.ویروس کرونا روزانه با جه شها و علائم متفاوتی خودرا قوی تر به رخ جه

آخرین نظریات نشریه

بیشترین نظرات