payamma

پیام ما
نوع نشریه
فرهنگی
بازه انتشار
روزنامه
روز انتشار هفته نامه
حوزه انتشار
کشوری
استان/شهر
  • کرمان
  • کرمان
نوع انتشار
مجله ای(کاغذی)
نوع مالکیت
حقیقی
درباره نشریه

درباره نشریه

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

هیات مدیره نشریه

آخرین مطالب تک شماره های نشریه

  • روزهای پایانی سال ۹۹ بدل به روزهای سخت وزیر کرمانی صنعت، معدن و تجارت شده است. علیرضارزم حسینی که در سال پایانی دولت دوازدهم با وعده های بزرگی همچون سامان دهی بازار خودرو و با حمایت های دوستا ن کرمانی اش به

آخرین نظریات نشریه

بیشترین نظرات