خرما ی عنبر آباد رد 40 سردخانه نگه داری می شود

خرما ی عنبر آباد رد ۴۰ سردخانه نگه داری می شود

 

 

تعداد ۴۰ سردخانه در عنبرآباد کرمان برای نگهداری از
محصول خرمای کشاورزان آماده شد.

به گزارش ایرنامدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد
در جمع خبرنگاران اظهار داشت:

این تعداد سردخانه با ظرفیت ۶۰ هزار تُن،برای نگهداری از خرمای کشاورزان منطقه آماده شده است.

محسن طاهری ازبرداشت خرما از نخلستا نهای شهرستانعنبرآباد خبر داد و افزود:

برداشت خرمااز سطح ۶ هزار هکتار از نخلستا نهای
این شهرستان آغاز و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

وی سطح زیرکشت خرما را در عنبرآباد ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار برشمرد.

وی گفت: از این سطح، ۶ هزار هکتار مثمربوده و از آن خرما برداشت میشود.

شهرستان عنبرآباد شامل خنیزی، مُرداسنگ، رَبی، زاهدی و پیارُم بوده و میان رس شامل کلوته، از نیمه دوم مرداد ماه شهریورماه ادامه دارد.

منطقه پس از سورت سردخانه های شهرستان با نیاز بازار به بازارهای این محصول نیز به بازارهای م یشود.

تغییرات اقلیمی، دمایی و وقوع بارندگی افشانی در باغ های منطقه بدتلقیحی، تلقیح نشدن شده است.

 

به گزارش ایرنا
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این
تعداد سردخانه با ظرفیت ۶۰ هزار تُن،
برای نگهداری از خرمای کشاورزان منطقه
آماده شده است. محسن طاهری از
برداشت خرما از نخلستا نهای شهرستان
عنبرآباد خبر داد و افزود: برداشت خرما
از سطح ۶ هزار هکتار از نخلستا نهای
این شهرستان آغاز و تا پایان شهریور
ماه ادامه دارد.وی سطح زیرکشت خرما
را در عنبرآباد ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار برشمرد
و گفت: از این سطح، ۶ هزار هکتار مثمر
بوده و از آن خرما برداشت شهرستان عنبرآباد شامل خنیزی، مُرداسنگ، رَبی، زاهدی و پیارُم بوده و میان رس شامل کلوته، از نیمه دوم مرداد ماه شهریورماه ادامه دارد. خرمای منطقه پس از سورت سردخان ههای شهرستان با نیاز بازار به بازارهای این محصول نیز به بازارهای م یشود. تغییرات اقلیمی، دمایی و وقوع بارندگی افشانی در باغ های منطقه بدتلقیحی، تلقیح نشدن شده است.

نظر شما درباره ی این نشریه چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *