طی شش سال گذشته هیچ زمینی توسط دولت به مردم کرمان تعلق نگرفته است

واگذاری مسکن و زمین در بافت فرسوده

نماینده مردم کرمان و راور گفت: شش سال است که هیچ زمینی در شهر کرمان توسط دولت به منظور ساخت و ساز
مسکن واگذار نشده است.

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه ستادبازآفرینی استان کرمان با اشاره به واگذاری مسکن شهری بیان داشت.

از مزیتهای واگذاری این زمینها بهرهمندی افراد حاشیه نشین بازآفرینی بافت فرسوده شهر میباشد.

وی افزود: قریب به ۱۵هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) ره ( در کرمان وجود دارند که فاقد مسکن هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت.
باید بتوانیم از ظرفیتهای قانونی طرح بازآفرینی شهری استفاده کنیم.

لذا این زمینها باید به صورت تعاونی در اختیار مردم قرار گیرد .

که از بحث بازآفرینی شهری جدا است همچنین بخشی از کوههای مسجد صاحبالزمان )عج( جزو محدودیت شهری
است که باید تعیین تکلیف شوند.

پورابراهیمی با انتقاد از این که شش سال است هیچ زمینی در شهر کرمان توسط دولت به منظور ساخت و ساز مسکن واگذار نشده است.

افزود: اولویت ما در شهر کرمان افراد فاقد مسکن است تا از مزیتهای واگذاری زمین توسط دولت در قالب
طرح بازآفرینی شهری استفاده کنند.

وی یادآور شد: ثبت نام از افراد فاقد مسکن آغاز شده است؛ بافتهای فرسوده که طرح بازآفرینی در آنها باید اجرا شود باید بر اساس ظرفیت قانونی و بر اساس شرایط واگذاری تصمیمگیری کنیم.

در این جلسه محمدجواد فدایی استاندار کرمان گفت: ما برای بافت فرسوده به طور مشخص برنامه ها را مطرح میکنیم.

وی افزود: ۲۲پروژه بازآفرینی شهری در شمال و ۲۱ پروژه بازآفرینی شهری در جنوب استان ۲کرمان با ۸۹ درصد مانده اعتبار تا پایان سال۹۸باید به بهره برداری برسد.

در شماره ۶۷۵ نشریه حکمت بافت از زبان دکتر محمدرضا پورابراهیمی و با استناد به نقل قول هایی از زبان دکتر فدایی.

استاندار محترم کرمان به بررسی عدم واگذار ی زمین دولت یدر ۶ سال گذشته به استان کرمان پرداخته شده است.

جهت مشاهده آرشیو نشریه حکت بافت به لینک زیر مراجعه فرمایید
http://www.teetr.ir/newspaper/hekmatbaft

نظر شما درباره ی این نشریه چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *