مردم به دستگاه های اجرایی استان نمره دادند

مردم به دستگاه های اجرایی استان نمره دادند

 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان؛

مردم به دستگاه های اجرایی استان نمره دادند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: میزان
عملکرد دستگاه های اجرایی استان هر ساله رصد می شود .

و استان کرمان در زمینه رضایت سنجی مردم از دستگاه های اجرایی و تحقق حقوق شهروندی در سال گذشته با نمره ۶۸٫۱۸ رتبه بیست و دوم کشور را کسب
کرده است.

شایان ذکر است که بالاترین نمره کسب شده در سطح کشور
۷۸٫۷۵ و پایی نترین ۶۲٫۲۹ بوده است.

به گزارش ایسنا جعفر رودری ۲۴ مردادماه در شورای راهبری توسعه مدیریت استان کرمان با اشاره به حقوق شهروندی، گفت:

مقرر شد این موضوع به عنوان یک شاخص کمی از میزان رضای تمندی از سازما نهای اداری مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: میزان عملکرد دستگاه های اجرایی استان هر ساله رصد میشود و استان کرمان در زمینه رضایت سنجی مردم از دستگا ههای اجرایی و تحقق حقوق شهروندی در سال گذشته با نمره ۶۸٫۱۸ رتبه بیست و دوم کشور را کسب کرده است.

شایان ذکر است که بالاترین نمره کسب
شده در سطح کشور ۷۸٫۷۵ و پایی نترین ۶۲٫۲۹ بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان این مطلب که این شاخص از ۲۳ دستگاهی که بیشترین مراجعین به جزء دادگستری داشته اند، دیده شده است.

ادامه داد: متاسفانه ما در این مورد در رتبه های
پایین جدول در سطح کشور قرار داریم و باید طی مدت سه سال ۶۰ درصد ارتقاء این شاخص را داشته باشیم.

وی به تبیین رتب ههای استان کرمان در حوز ه های مختلف این ارزیابی پرداخت و تصریح کرد.

استان کرمان در زمینه اعتماد مراجعان رتبه چهاردهم، نحوه رفتار با مراجعان رتبه هجدم، امکانات سخت افزاری رتبه نهم، آگاهی مراجعین رتبه بیست و دوم، رفتار با مراجعین رتله هفدهم و سایرموارد رتبه بیست و هشتم را به خود اختصاص داده.

که با توجه به ظرفیتهای استان کرمان امیدواریم در سال های آینده شاهد ارتقای جایگاه استان کرمان باشیم.

روزنامه کاغذوطن شماره 555 و نخلستان و رتبه بندی
روزنامه کاغذوطن شماره ۵۵۵ و نخلستان و رتبه بندی

جهت مطالعه آرشیو نشریه کاغذ وطن  ومخصوصا روزنامه پیام ما شماره ۱۵۲۲ و اربعین و رتبه بندی به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://teetr.ir/newspaper/kaghazvatan/

http://www.teetr.ir

نظر شما درباره ی این نشریه چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *