92درصد جنوبی ها تحت پوشش بیمه سلامت هستند

درصد جنوبی ها تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مدی رکل بیمه سامت استان کرمان گفت.

 

 

محمدجعفری در بازدید از دفتر خبرگزاری تسنیم استان کرمان در گفت وگوبا خبرنگاران تسنیم.

 

با اشاره به اینکه بیمه سامت در سال هایگذشته دستآوردهای خوبی داشته است اظهار داشت.

 

در حوزه سامت الکترونیک گام های خوب و موثری در استان کرمان برداشته شده است.

 

کرمان پایلوت اجرای ۴ پروژه بیمه سامت در کشور است .

 

مدیرکل بیمه سامت استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان خاستگاه اجرای چندین طرح مهم در حوزه سامت در کشور است عنوان کرد.

 

اجرای طرح استحقاق سنجی درمان از بیمارستان های استان کرمان آغاز شد.

و امروز در تما میمارستان های کشور اجرا می شود.

 

وی با بیان اینکه طرح استحقاق سنجی درمان بیماران عاوه بر سنجش نوع بسته های خدمتی برای بیمه شدگان.

 

هدف و کارکرد اساسی آن رفعهم پوشانی در نظام بیمه ای است.

افزود: با اجرای این طرح در زمان بستری بیماران دیگر نیازی به ارائه دفترچه درمانی بیماران نیست.

جعفری با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا طرح در مراکز درمانی شلوغ استان نیز تا پایان سال اجرایی شود .

 

با اجرای کامل این طرح در زمان مراجعه بیماران به مراکز درمانی.

درمانگاه ها و کلینیک های دولتی دیگر نیازیبه ارائه دفترچه درمانی نیست.

نسخه نویسی الکترونیک در تمام مراکز خصوصی و سرپایی کرمان تا پایان سال اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه سامانه نسخه نویسی الکترونیک که امروز در تمام استان های کشور در حال اجراست.

در استان کرمان به صورت پایلوت آغاز و اجرای موفق آن در کرمان باعث شد که امروز در تمام کشور اجرا شود عنوان کرد.

 

اجرای این طرح در تمام مراکز خصوصی و سرپایی نیز تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

اجرای طرح الکترونیکی شدن اسناد بستری بیماران در  بیمارستان کرمان آغاز شد .

جعفری با بیان اینکه اجرای طرح الکترونیکی شدن اسناد بستریدر پنج بیمارستان استان کرمان آغاز شده است گفت.

تاش ما بر این است که تا دی ماه امسال اجرای این طرح به تمامی بیمارستان های استان تعمیم داده شود.

وی اجرای مراقبت پرستاری در منزل
home care را از دیگر طرح های اجرا شده به صورت پایلوت در کرماندانست و افزود.

این طرح در حال حاضر برای بیماران بستری در
ICU که امکان پرستاری از آنها درمنزل وجود دارد، آغاز شده است.

مدی رکل بیمه سامت استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر
اجرای این طرح از کرمان به پنج استان دیگر نیز تعمیم داده شده است عنوان کرد.

این طرح به
غیر از استان کرمان در استان های اردبیل، یزد، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی نیز در حال اجراست.

وی با بیان اینکه موسسات درمانی باید مطمئن باشند که بیمه ها مطالبات آنها را به موقع پرداخت می کنند افزود.

در این راستا تاش شده تا مطالبات مراکز درمانی، پزشکان، داروخانه ها و در استان کرمان از ما به روز باشد.

جعفری با اشاره به اینکه مطالبات مراکز درمانی از بیمه سامت تا اردیبشت ماه سال جاری و مطالبات پزشکان خانواده و داروخانه ها تا خردادماه پرداخت شده است گفت.

پرداخت های به روز رضایت نسبی از بیمه سامت را به دنبال داشته است.

۶۲ درصد جمعیت استان کرمان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی با بیان اینکه از جمعیت ۵۵۰ هزارنفری جنوب استان کرمان ۹۲ درصد تحت پوشش بیمه سامت هستند.

عنوان کرد: ۶۲ درصد جمعیت کل استان کرمان تحت پوشش این بیمه بوده و از

خدمات آنها در استان بهره مند می شوند.

مدی رکل بیمه سامت استان کرمان با اشاره به اینکه در استان کرمان یکمیلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوششبیمه سامت هستند گفت.

امسال تمام مددجویان کمیته امداد استان کرمان نیز به جمع بیمه شدگانبیمه سامت در استان پیوستند.

وی در پایان با اشاره به اینکه تمام خدمات ارائه شده بیمه سامت به بیماران در حوزه درمان است.

گفت: امروز جامعه بیش از هر چیز نیازمند اصاح سبک زندگی است.

تا در حوزه پیشگیری از بیماری ها گام های موثری برداشته شود.

 

جعفری با تاکید بر اهمیت آموزش شیوه صحیح زندگی به کودکان از سنین پایین افزود.

 

امروز شیوه غلط زندگی ما به بسیاری از بیماری ها دامن زده و زمینه ساز بسیاری از مشکلات در جامعه است.

 

 

روزنامه کاغذوطن شماره551 و  بیمه سلامت  کویر
روزنامه کاغذوطن شماره۵۵۱ و بیمه سلامت

جهت مشاهده آرشیو نشریه کاغذ وطن به لینک

https://teetr.ir/wp-admin/post-new.php?post_type=pubcontent

http://www.teetr.ir

https://teetr.ir/newspaper/kaghazvatan/

نظر شما درباره ی این نشریه چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *