پیام ما شماره 2030

انتشار:
دانلود فایل:
بازدید: 3
تعداد نظرات: 0
رضایت
80%
Average: 4 (2 votes)
تیترهای برجسته
درس گرفتن اززمین لرزه برای آئین نامه های زلزله
ظریف دراعتراض به تعلیق حق رای ایران درسازمان ملل
انتقاد رئیس جمهوری ازوعده های برخی نامزدهای منتقد دولت
با شعور مردم بازی نکنید
اعتراض ما به تبعیض درحق کارگران است
تصویر مبهم گردشگری در دولت اینده
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه شیرگان شماره 130
روزنامه سپهربردسیرشماره 485
روزنامه ندای وحدت شماره 3089
نشریه نسیم امید شماره 279
نشریه هفتواد شماره 351
نشریه شیرگان شماره129
نشریه هفتواد شماره 350
نشریه سپهربردسیر شماره 484