رای اخیر دادگاه کانادا در مورد هواپیمای اوکراینی فاقد مبنا بوده و مستند نیست

نویسنده مطلب
Average: 4 (2 votes)
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی

خطیب زاده: راي اخیر دادگاه کانادا فاقد مبنا بوده و مستند نیست سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص رای صادر شده از سوی دادگاهی در کانادا اظهار داشت: رای مورد اشاره فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلایل عینی نیز برخوردار نیست۔ روز گذشته، دادگاه عالی آنتاريو در کانادا اعلام کرده که شلیک به پرواز ۷۵۲ اوکراینی توسط ایران یک اقدام عمدی بوده است۔ به گزارش ایسناۍ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است: همگان می دانند دادگاه کانادا از اساس صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعه ای که خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کشوری کانادا رخ داده است رسیدگی کند، هر چند با در نظر گرفتن منظومه رفتاری کانادا در این موضوع) انتظار عدم رعایت مبانی بدیهی و اولیه حقوقی از سوی کانادا قابل پیش بینی است۔ خطیب زاده در ادامه تاکید کرد: حتی قانون داخلی مورد استناد دادگاه هم بر خلاف مبانی حقوقی بوده و در واقع نقض تعهدات بین المللی کانادا محسوب می شود۔ او با تاسف بار خواندن رفتار کانادا در موضوع هواپیمای اوکراینی و رویکرد کاملا سیاسی در به کارگیری رویه های قضایی توسط کانادا افزود: دادگاه کانادایی با تبعیت از دادگاه های آمريکا ابتدا متهم را تعیین، سپس به هر اطلاعات مربوط یا نامربوط مندرج در منابع عمومی به ویژه فضای مجازی متوسل شده است تا دلیلی برای ذهنیت جانبدارانه و از پیش تعیین شده خود دست یابد و این رفتار قاضی کانادایی در تبعیت از دستورات و کلیشه های سیاسی، برای کشوری با ادعای حاکمیت قانون، شرم آور تلقی می شود. خطیب زاده با غيرقابل قبول خواندن اقدامات دولت کانادا از جمله رای اخیر دادگاهی در این کشور، به دولت کانادا یادآور شد که این اقدامات سیاست زده و ایذایی پی آمدی جز برهم زدن نظم حقوقی حاکم بر حقوق بین المللی هوانوردی و تضعيف حقوق بین الملل بصورت کلی و متضرر شدن همه کشورها از جمله کانادا به دنبال نخواهد داشت۔ سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت مجدد به خانواده های قربانیان تاکید کرد: ژست های سیاسی دولت کانادا جز تجارت با غم و اندوه خانواده های داغدار و بازماندگان این سانحه و بازی با احساسات آنها برای اهداف کوته بینانه سیاسی، تفسیر دیگری ندارد۔
 

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.