Average: 4.5 (2 votes)
تیترهای برجسته
مردها ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ روبرو هستند
ابتلای ۶۰ هزار پرستار به بیماری کرونا در کشور
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

روزهای پایانی سال ۹۹ بدل به روزهای سخت وزیر کرمانی صنعت، معدن و تجارت شده است. علیرضارزم حسینی که در سال پایانی دولت دوازدهم با وعده های بزرگی همچون سامان دهی بازار خودرو و با حمایت های دوستا ن کرمانی اش به

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 134
نشریه طرح فردا شماره 133
نشریه طرح فردا شماره 132
نشریه طرح فردا شماره 131
نشریه طرح فردا شماره 130
نشریه طرح فردا شماره 129
نشریه طرح فردا شماره 128
نشریه طرح فردا شماره 127