Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
اتصال ۹۵ درصد روستاها به شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات
ثبت نام 50 داوطلب برای انتخابات شورای شهر
ممنوعیت های سفرهای نوروزی مشخص شد
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

حدود چهار یا پنج سال از اولین مرتبه ای که بحث پروژه چهارراه امیرکبیر یا همان سربازان گمنام مطرح شد می گذرد؛ظهری که در اتاق استاندار وقت، علیرضا رزم حسینی و بعضی از مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء)ص( برای اولین بار پیشنهادهای اولیه این پروژه مطرح و حتی انیمیشنی از پیش بینی اتمام کار این…

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه آفاق ورزشی شماره 153
نشریه آفاق ورزشی شماره 152
نشریه تناوران شماره 410
نشریه آفاق ورزشی شماره 117
شماره 559
شماره 558
شماره 556
نشریه پاسارگاد 555