Average: 4 (3 votes)
تیترهای برجسته
رییس کل دادگستری استان کرمان: طرح های ارتقا مدیریت آب در استان نتیجه مورد انتظار را در پی نداشته است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد: تزریق واکسن کرونا طی هفته جاری در کرمان دوباره آغاز م یشود
تمام دانشجویان تا پایان شهریور واکسینه میشوند
مدیرکل ورزش کرمان : برای توسعه ورزش دوچرخه سواری م یتوان مسیر گردشگری هفت باغ را فعا لتر کرد

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه آفاق ورزشی شماره 155
نشریه آفاق ورزشی شماره 153
نشریه آفاق ورزشی شماره 152
نشریه تناوران شماره 410
نشریه آفاق ورزشی شماره 117
شماره 559
شماره 558
شماره 556