تیترهای برجسته
حفاظت از محیط زیست با جیب خالی
وجود مشکل در توزیع داروخان های انسولین
سال بسیار خشکی در پیش است
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

فزایش ۲۵ درصدی و حداقل دریافتی ۳.۵میلیون تومانی کارکنان و بازنشستگان در سال جاری با پرداخت تا ۳۵ درصدی مالیات بهصورت پلکانی همراه است.

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 16
نشریه زن و اجتماع شماره 15
نشریه زن و اجتماع شماره 14
نشریه زن و اجتماع شماره 13
نشریه زن و اجتماع شماره 12
نشریه زن و اجتماع شماره 11
زن و اجتماع شماره 10
زن و اجتماع شماره 9