تیترهای برجسته
اگر نامزدها مردم را قانع کنند قادر به حل مشکلات اقتصادی هستند مشارکت بالا می رود
دولت وظیفه دارد حداقل معیشت و بیمه اجتماعی جامعه را تامین کند
مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز، دستگاه ها را خاموش کنن
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه نصف جهان شماره 4102
روزنامه نصف جهان شماره 4101
روزنامه عطریاس شماره 533
روزنامه نصف جهان شماره 4100
روزنامه نصف جهان شماره 4099
روزنام نصف جهان شماره 4098
روزنامه نصف جهان شماره 4097
روزنامه عطریاس شماره 532