شماره 2292

انتشار:
دانلود فایل:
بازدید: 1
تعداد نظرات: 0
رضایت
80%
Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
تاسیس بی رویه مراکز آموز عالی در کشور،دانشگاه ها را از لنجام رسالت اصلیشان دور کرده است
کمبود اب دلیل معطل ماندن توسعه فاز سوم مجتمع مس سرچشمه
میزان خاموشی هر مشترک در طی سال 96 به میزان 300 دقیقه کاهش خواهد یافت

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره 2010
نشریه نسیم امید شماره 276
روزنامه پیام ما شماره 2009
روزنامه پیام ما شماره 2008
نشریه روشنفکری شماره 103
روزنامه پیام ما شماره 2007
نشریه سپهربردسیر شماره 480
روزنامه پیام ما شماره 2006